sequence

Sequence of e-mail sequence is de term die gebruikt wordt om een reeks elkaar opvolgende e-mail berichten aan te duiden.