segmenteren

Opsplitsen of opdelen van je e-maillijst naar doelgroep, interesse of handelingen