open rate

Het percentage van mensen dat jouw e-mail geopend heeft.