blog

blog, of in het kort “weblog”, is een online logboek zoals een dagboek of journal