Oftewel… SEO

In deze training gaan we uitzoeken WAAR jouw potentiële klanten wakker van liggen. 

Welke tips kan jij hen geven om hun het leven aangenamer te maken?
Welke expertise heb jij die je aan de wereld wil schenken?

Dit kan je vertalen naar de SEO of zoekmachine-optimalisatie van jouw webomgeving.

SEO is niet iets dat je er snel even ‘bij’ moet doen… het is de basis waar heel jouw digitale aanwezigheid op gebouwd wordt. Zie SEO dus niet als iets van Google, maar als het HART en de VISIE van JOUW business.

LET OP!

Deze training bereidt je voor op het installeren van SEO in je webomgeving. Wil je graag begeleiding voor de praktische invulling, dat doen we in de module “I: Installeer je webomgeving” van het D.I.G.I.T.A.L. traject.

Course Information

Categorieën:

SEO

600,00

SEO Factor #3: Page Speed

SEO Factor #5: Content Freshness, Accuracy, and Depth

SEO Factor #6: Site Authority

SEO Factor #7: Security and Mobile Friendliness

SEO Factor #8: Use Structured Data

SEO Factor #9: Optimize for Voice Search

Conclusie: Playing the Long Game